Entre La Oliva e El Miño (Juan Compañel II)

Publicado en Faro de Vigo (24.10.2013)

A expresión annus mirabilis emprégase para salientar un ano de sinalados feitos, os de sabor doce de amorodos ou os de cuspe acedo de metralla. Seica provén dun poema de John Dryden que narra os fatídicos acontecementos da Inglaterra de 1666 (data de calculado xogo cabalístico).

O annus mirabilis de Compañel foi 1863. Na anterior entrega do Faro da Cultura indicámo-la razón: publicación de Cantares gallegos, casamento con Emilia Chao e socio fundador do Banco de Vigo (o primeiro da historia local). Agora, completámo-la crónica.

Murguía coñeceuno ben e, porén, en Los precursores, foi selectivo e deixouno fóra (como a Alejandro Chao, Lamas Carvajal, Añón etc.). Unha actitude discutíbel con quen o axudara tanto nas primeiras publicacións. Fermín Bouza-Brey e Xosé María Álvarez Blázquez foron as honrosas excepcións ó preocupárense polo Compañel post-1863.

Nós destacaremos dúas facetas (negocio e tipografía) da segunda metade da súa vida.

Participou como socio fundador da pioneira papeleira da bisbarra, “La Cristina”, entón no concello de Lavadores, a pequecha Rusia anexada a Vigo trala guerra. Traballou tamén como axente de compañías aseguradoras. Ocupacións que compaxinaba coa actividade de publicista. Anos despois, na “flor espumosa, efervescente azucena escarlata” de Cuba (Neruda dixit), participaría financeiramente en Chao y compañía, unha sociedade tipográfica comandada polo seu cuñado A. Chao, editor das Follas novas de Rosalía. Velaquí, pingueiras para o rostro dun home de negocios, non sempre abeizoado coa fortuna.

El mantíñase tamén á fronte da imprenta e d´El Miño, o rival do “cofrade” Faro de Vigo. Aquelas disputas no terreo da opinión pública (con aspectos locais como a ampliación da cidade, a modernización do porto, a chegada do ferrocarril…) tornáronos imprescindíbeis porque os polos opostos dan corrente eléctrica. Para un estudo da prensa debemos reparar no diálogo entre rivais periodísticos e mais nunha urbe de escasa tradición editorial coma Vigo. Escasa, si, pro despois brillante e fecunda que chega deica o presente.

Compañel prologa El Álbum de El Miño, que recolle escritos da pléiade do Rexurdimento, e La primera luz, a obra para as escolas de Galicia que asinaba Murguía. Dous paratextos de interese para achegarnos ó pensamento provincialista do editor. Tamén colaboraría con La Illustración Gallega y Asturiana, a aposta por un xornalismo rexionalista con A. Chao de promotor e Murguía de director. De novo, xuntos os tres que lideraran La Oliva en 1856.

Ó triunfa-la revolución preludio á 1º República (1868), Compañel decide, limpo canto á resistencia das ideas, recupera-lo título de La Oliva pero mante-la numeración d´El Miño. Seguiu na dirección até que en 1873 abandona o xornal e a imprenta. Especulouse sobre a razón que, na realidade, non foi outra que ocupa-lo posto de delegado en Ourense do Ministerio de Fomento, cando Eduardo Chao era ministro.

Morta a República, Compañel marcha a Cuba. Emigración ou exilio? Un reto por descifrar. Alá fundou xornais (contrarios ós mambises) e acabou de secretario do concello de La Catalina. Pro, como recoñecemento da súa valía intelectual e social, os galegos de Cárdenas nomeárono presidente da Sociedade de Beneficencia dos Naturais de Galicia.

E morreu en Cuba en 1897. Pouco sabemos do devir dos herdeiros, que tiveron cargos no organigrama do Centro Galego da Habana. Emilia Chao falecería en Vigo en 1922. Despois, perdémo-la memoria viva deste vigués de adopción que deu tersas follas á historia local. Porque así é Vigo, urdime de esforzos que, ás veces, é produto dun tráfico contaminante que dificulta pensar no pasado para comprende-lo presente. Nós, resistimos a este andazo.

 

Xurxo Martínez González

Esta entrada foi publicada en Rexurdimento e etiquetada , , , , , . Garda a ligazón permanente.